"Obraz wotywny jeńców polskich wziętych do niewoli pod Korsuniem"


Krzysztof Boguszewski
"Matka Boska"


Tomasz Dolabella "Procesja i bitwa pod Lepanto", fragment


Malarstwo i grafika polska XVII i XVIII wieku
zawartość:


procesja z figurką Matki Bożej Gidelskiej

portret trumienny


=>portrety reprezentacyjne:

król Jan Kazimierz, Augustyn Kordecki
Tomasz Zamojski, Wincenty Gosiewski, Krzysztof Opaliński


=>Król Stefan Batory, geneza portretu sarmackiego
i "mappa"

grafika: statki wiślane, widok Gdańska;
obraz wotywny jeńców polskich wziętych do niewoli pod Korsuniem w 1648 roku;
"Taniec Śmierci"

Tomasz Dolabella, wenecki malarz w Polsce


Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki"
- fragment: burza na morzu
- fragment: Pasek i Kmicic

- fragment: Pasek i wolontarze pułkownika Muraszki

To wszystko dostępne na:
http://www.webmedia.pl/szym0n/barok/Strony zostają przeniesione na:
http://www.webmedia.pl/szym0n/barok/
Links

data aktualizacji: 16 stycznia 2004