Garis Panduan Guru Mohon Pindah


 
  Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan untuk guru-guru terlatih memohon bertukar sama ada dalam negeri atau di antara negeri.

  Antara peraturan yang harus diikuti ialah:

  1.    Pertukaran Di Antara Negeri

  Guru-guru terlatih yang memohon untuk bertukar antara negeri adalah tanggungjawab  pihak  Kementerian Pendidikan, mereka dikehendaki mengisi borang permohonan pertukaran ke luar  negeri (Borang BS-PG) dan hendaklah   mengemukakannya kepada Pengarah  Pendidikan Negeri melalui Guru Besar/ Pengetua masing-masing. Guru Besar/ Pengerua hendaklah  mempastikan semua maklumat yang diisi dalam    borang tersebut lengkap.

          Tindakan Jabatan Pendidikan Negeri

  Pengarah Pendidikan Negeri setelah menerima borang permohonan bertukar guru-guru (Borang BS-PG) hendaklah menyampaikan ke bahagian-bahagian berkenaan di Kementerian Pendidikan. Semua permohonan, sama ada layak dan disokong atau tidak.

  Senarai Bersatu
  yang Berasingan
   Bahagian yang Berkenaan
     1. Guru sekolah rendah
         mengikut aliran.
      Bahagian Sekolah
     (U.P   Ketua
     Penolong Pengarah
     Sekolah Rendah)
     2. Guru Sekolah
         Menengah  Bukan
         Siswazah.    Bahagian Sekolah
     (U.P Ketua Penolong
      Pengarah  Sekolah
     Menengah)
     3. Guru Sekolah
         Menengah Siswazah.    Bahagian Sekolah
     (U.P Ketua Penolong
      Pengarah Sekolah
      Menengah.
     4. Guru Khas, Sekolah
         Pendidikan Khas dan
         Kelas Percantuman.    Bahagian Perkhidmatan
     Jabatan Pendidikan Khas
     (U.P Penolong Pengarah)
     5. Guru-Guru Sekolah
         Berasrama Penuh/
         Sekolah Menengah
         Sains (Pengetua
         diminta menghantar
         terus ke unit SBP di
         Bahagian Sekolah)     Bahagian Sekolah
     (U.P Ketua Penolong
     Pengarah Sekolah
     Berasrama Penuh)
     6.Guru Sekolah
        Menengah Teknik/
        Vokasional
        (termasuk Guru Mata
        Pelajaran Akademik)    Bahagian Teknik/
     Vokasional (U.P Ketua
      Penolong Pengarah
      Sektor Hal-Ehwal
      Pelajar dan Guru)
     7. Guru Agama Sekolah
         Rendah/ Menengah
   
      Bahagian Pendidikan
     Islam

   

  Senarai Bersatu serta borang permohonan yang telah lengkap diisi oleh guru-guru terlatih hendaklah disampaikan ke bahagian-bahagian yang berkenaan, Kementerian Pendidikan.

  2.    Permohonan Suami/ Isteri Jika Kedua-dua Guru Terlatih.

  Permohonan dari suami/ isteri hendaklah diterangkan dalam ruangan terakhir dalam Senarai Bersatu dengan nama guru dan sekolah tempat bertugas dan sama ada suami isteri  memohon bersama bagi memudahkan Kementerian mengesan suami/ isteri guru yang memohon bertukar.

  Guru-Guru Yang Memegang Jawatan Naik Pangkat

  Semua permohonan bagi guru-guru yang memegang jawatan naik pangkat hendaklah dihantar terus ke Bahagian Perkhidmatan dan Perjawatan Kementerian Pendidikan.

  3.   Permohonan Pertukaran dari Guru-Guru Terlatih Mata Pelajaran Am dan Agama           Islam di Sekolah Menengah Teknik/ Vokasional.

  Permohonan daripada guru-guru agama di sekolah-sekolah menengah teknik/   vokasional  hendaklah dikemukakan ke Bahagian Pendidikan Islam, satu salinan permohonan hendaklah di  panjangkan ke Bahagian Teknik dan Vokasional. Guru-guru Agama Islam di sekolah menengah teknik/ Vokasional hendaklah mengisi borang   permohonan bertukar keluar negeri dalam LIMA SALINAN.

  4.  Syarat-syarat Pertukaran Antara Negeri.

  Terdapat 7 kategori permohonan yang layak dipertimbangkan bagi pertukaran  guru-guru terlatih, iaitu:

                  i.         Atas keperluan perkhidmatan
                  ii.        Mengikut suami - Pertimbangan untuk bertukar di beri pada pertengahan                              tahun dan hujung tahun.
                  iii.       Mengikut isteri yang bertugas di Jabatan-jabatan tertutup atau swasta                             yang tidak ada di tempat suami bertugas.
                  iv.      Telah memenuhi jangkamasa perkhidmatan di sesuatu tempat. Lazimnya                            permohonan seumpama ini boleh dipertimbangkan setelah guru-guru                             terlatih itu berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun disesebuah negeri dan                             tertakluk kepada:

                              a.     Kekosongan jawatan di negeri yang dipohon.

                              b.     Guru-guru memohon bertukar dari negeri-negeri yang berlebihan                                       guru ke negeri-negeri yang kekurangan guru.

                              c.     Guru-guru terlatih yang telah ditempatkan ke Sabah dan Sarawak                                       boleh  dipertimbangkan permohonan mereka untuk bertukar ke                                       negeri-negeri di  Semenanjung Malaysia (terlakluk kepada                                      kekosongan dan keperluan) selepas berkhidmat                                       sekurang-kurangnya   4 tahun.

                              d.    Sekiranya sesebuah negeri yang berkurangan guru dalam satu-satu                                      opsyen, permohonan ke negeri-negeri berkenaan bagi opsyen itu                                      akan diberi  pertimbangan.

              v.         Kes Kesihatan dan Perubatan

                         Guru/ Suami/ Isteri/ Anak yang memerlukan rawatan pakar, dikehendaki                         menunjukkan bukti surat doktor pakar yang disahkan oleh Pegawai                          Perubatan  Kerajaan.

              vi.        Kes-kes Khas

                         Permohonan-permohonan yang tidak terdapat di dalam kategori yang                          disebutkan di  atas akan diberi pertimbangan mengikut merit tiap-tiap kes.

              vii.       Kelonggaran Syarat

                        i.     Permohonan pertukaran guru-guru yang suami/ isteri mereka terdiri dari                               pasukan beruniform seperti Tentera, Polis, Kastam, Imigresen, bomba                               dan lain-lain kes seumpama ini akan dipertimbangkan mengikut merit                               masing-masing di luar musim.

                       ii.     Permohonan pertukaran guru yang suami/ isterinya Ketua Jabatan, boleh                              diberi  pertimbangan untuk diluluskan permohonan pertukaran di luar                              musim.

  Diharap dengan penjelasan ini para guru yang ingin memohon bertukar dapat   memahami  peraturan sama ada permohonan mereka layak atau tidak.
   
   
   

Kembali ke Index Bahan Untuk Murid/ Guru
 
direkacipta menggunakan Netscape Composer - Netscape Communicator Professional Edition 4.0
Anda TIDAK MENGHADAPI MASALAH sekiranya menggunakan Netscape 4.0 dan Internet Explorer 3.02

Copyright © 1998, ..drbbi98 AISAMUDDIN
direkacipta pada 10 Ogos 1998
dikemaskini pada 20 Oktober 1998